Bee Friendly grown

Bijen zijn in grote mate verantwoordelijk voor de biodiversiteit en voor de voedsel- en fruitproductie, onbewust zijn wij dus allemaal van hun afhankelijk. Daarom is ons streven geen middelen meer te gebruiken waarin stoffen aanwezig zijn die schadelijk zijn voor de bijenpopulatie. Plagen in de teelt worden zoveel mogelijk biologisch bestreden, om het milieu te ontzien.

OTM Orchids teelt zonder bij-onvriendelijke pesticidenen en is een bijvriendelijke teler!

Make the bees Over The Moon!